Språk

Välkommen att arbeta för ett mer jämställt daghem och en mer jämställd skola!

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket om könsperspektiv när det gäller lärande i skol- och småbarnsutbildning. Studiepaketet är utformat för personal inom småbarnsfostran och skola, men kan även användas av studeranden, föräldrar och andra intresserade.

Studiepaketet består av material och intervjuer med lärare, personal inom småbarnsfostran, studeranden, elever, rektorer och förmän inom småbarnsfostran, forskare, konsulter, tjänstemän och personer som är involverade i olika jämställdhetsprojekt. De delar sina erfarenheter, forskningsresultat och olika metoder som kan hjälpa dig att starta ditt eget jämställdhetsprojekt. Materialet innehåller också reflektionsfrågor för djupare lärande samt praktiska övningar för daglig användning. Studiepaketet uppdaterades 2015 enligt den reviderade jämställdhetslagen samt 2016, 2018 och 2019.

 

Svenska
upp
184 users have voted.