Språk


 

Presentation av studiepaketet Jämställdhet i lärande

Jämställdhet i lärande är ett studiepaket som har ett könsperspektiv på lärande inom småbarnsfostran och skola (åk 1—9). Studiepaketet är uppdelat för tre olika målgrupper: personal inom småbarnsfostran, klasslärare och ämneslärare. Det här har gjorts för att man bättre ska kunna beakta de olika utgångspunkterna som finns för främjande av jämställdheten i vardagen. Materialet kan också användas av studerande, föräldrar och andra intresserade.

Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet har finansierat studiepaketet. Mer information om bakgrunden och vilka som som står bakom studiepaketet hittas vid bokstaven "i" som finns i en grön cirkel på sidans övre högra hörn. Bredvid den hittas en grön bok som leder till kunskapsbanken. Där finns alla källor på finska och på svenska samlade, tips om mer material och en lista över dem som intervjuats inom ramen för studiepaketet.

Stöd i arbetet

Studiepaketet erbjuder ett stöd i det jämställdhetsfrämjande arbetet inom småbarnsfostran och skola. I studiepaketet delar rektorer, föreståndare, barnträdgårdslärare, elever, tjänstemän, lärare, forskare och anställda inom olika jämställdhetsprojekt med sig av kunskap, erfarenheter och konkreta metoder i arbetet med jämställdhet. En del av materialet består av videoklipp, som finns separat för småbarnsfostran och för skola. Med hjälp av reflektionsfrågor fördjupas lärandet.

Enligt jämställdhetslagen ska alla läroanstalter ha en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen omfattar en rapport som beskriver jämställdhetssituationen vid läroanstalten och på basen av den fastställda åtgärder för att främja jämställdhet och utvärderingar av tidigare planerade åtgärder och dess resultat. Från och med början av år 2015, gäller främjandet av jämställdhet till fullo även institutioner som anordnar grundläggande utbildning.

Två språk, mer kunskap

Studiepaketet finns på svenska och på finska. Det baserar sig på tidigare producerat finskt, svenskt, och även i viss mån engelskt textmaterial och videoklipp, och tar upp olika perspektiv på jämställdhet och varierar därför i innehåll. Du kan öka kunskapen genom att använda dig av båda språkversionerna. Alla videoklipp är textade.

Studiepaketets struktur

Småbarnsfostran Skola
 1. På lika villkor? presenterar grundläggande begrepp för jämställdhetsarbete inom småbarnsfostran.
 2. Jag, ojämställd? reflekterar över könsnormer i vardagen och arbetet.
 3. Jämställt bemötande erbjuder verktyg och perspektiv på hur man ser på och analyserar sin egen verksamhet.
 4. Vem får plats? utforskar hur böcker och annat material är könat och hur vi kan motverka stereotyper samt utveckla nya sätt att agera.
 5. Trakasserier och mobbning granskar förhållandet mellan ojämställdhet och våld.
 6. Samarbete tipsar om hur samarbete mellan föräldrar och personal kan främja jämställdhet.
 1. På lika villkor? presenterar grundläggande begrepp för jämställdhetsarbete i skolan
 2. Trakasserier och mobbning granskar förhållandet mellan ojämställdhet och våld
 3. Jag, ojämställd? reflekterar över könsnormer i vardagen och arbetet.
 4. Hur förverkligar vi jämställdhet? erbjuder verktyg och perspektiv på hur man ser på och analyserar skolans verksamhet.
 5. Vem får plats? utforskar hur böcker och annat material är könat och hur vi kan motverka stereotyper och utveckla nya sätt att agera.
 6. Samarbete tipsar om hur samarbete mellan föräldrar och personal kan främja jämställdhet.

 

Temakapitel med enhetlig struktur

Varje kapitel delas in i fyra delar som syns i skärmens övre mellanblad:

 • Inledning innehåller en videointervju och en tillämpningsuppgift som stöder en praktisk tillämpning av temat som presenterats i videon.
 • Tema ger ett mer teoretiskt perspektiv och tillsammans med videon stöder förståelsen av tematiken.
 • Erfarenheter från fältet, konkretiserar och samlar erfarenheter både i text- och videoform.
 • Metoder och tips är en samling verktyg för det jämställdhetsfrämjande arbetet i vardagen.

Efter det sista kapitlet finns ett sluttest där man kan pröva sina kunskaper kring centrala frågeställningar och begrepp.

Knappen Stöd för lärande

Genom att använda sig av knappen Stöd för lärande får man stöd och råd kring genomgången av paketet men också tekniskt stöd om hur sidan används.

Tidsanvändning för studiepaketet

Studiepaket kan användas som delar av kurser, läsecirklar eller som delar av träffar med personalgruppen. För varje del i paketet hittas en tidsuppskattning för genomgång (ungefär 10 minuter för varje reflektionsfråga). Studiepaketet motsvarar cirka en studiepoäng ECST.

Välj rätt studiepaket

Klicka på portalen i övre vänstra hörnet som passar dig bäst för att börja: personal inom småbarnsfostran, klasslärare eller ämneslärare (6—9). Lycka till på din väg genom materialet!

 


 

Svenska