Språk

6. Samarbete

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

12:00
40:00


Information om jämställdhetsarbetet till föräldrarna

En viktig del av arbetet med att främja jämställdhet är att inkludera föräldrarna. Arbetet kan väcka intresse, motstånd eller mötas av tystnad hos föräldrarna.  I den här texten beskriver daghemspersonalen funderingar och försök att inkludera föräldrarna.

 

Gillberg, Claudia. (2009, s. 109—112).
Avsnittet: Förskollärarna - föräldrar (pdf).
Ur Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling - en feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan.
Acta Wexionensia Nr 171/2009. Pedagogik. Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet).

 

Reflektionsfrågor:

  • Har du liknande önskningar gällande samarbetet med föräldrarna som beskrivs i texten, eller hur ser dina förväntningar ut?
  • Vilken form av informationsförmedling av arbetet skulle kännas naturligt i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 08:00

Fostra barn tillsammans

Samarbete mellan föräldrarna och daghemmet är en viktig del i stödjandet av ett barns utveckling och även här behövs ett könsperspektiv. Föreställningar om kön påverkar hur daghemmets personal bemöts av och bemöter föräldrarna och tvärtom. I Grunderna för småbarnspedagogik definieras föräldrarnas roll i arbetet. Läs de valda textdelarna Delaktighet, likabehandling och jämställdhet och Samarbete vårdnadshavararna ur ett könsperspektiv.

 

Utbildningsstyrelsen. (2018, s. 31 och 35).
Grunderna för planen för småbarnspedagogik (PDF).

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt skapas ”ömsesidig tillit, jämlikhet och respekt” i mötet med föräldrarna? Konkretisera gärna.
  • På vilket sätt inkluderas föräldrarna i arbetet på dagis? På vilka sätt kunde de inkluderas mera?

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
341 users have voted.
Upp ↑