Språk

6. Samarbete

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

65:46
00:00

Tala med barnen och föräldrarna

Videon lyfter fram behovet av en dialog, dels med barnen, där samlingen ges som exempel, men dels också behovet av en dialog med föräldrarna kring barnens mående.

 

Filmens längd i minuter 03:18

Jämställdhet ur familjens perspektiv

I denna broschyr ges idéer om hur man som förälder kan vara med och bidra till mer jämställda barn.

 

Gustavsson, Malin. (2010, 6 sidor).

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

Upptäck i tid

Föräldrarnas del i det våldsförebyggande arbetet är viktigt och föräldrarna kan på olika sätt göras delaktiva. Det här formuläret, som är utvecklat för de lägre klasserna i den grundläggande utbildningen och för förskolan, kan användas som inspiration för att utveckla något motsvarande för den egna verksamheten.

 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Cuddle (PDF, på engelska).
Manual för att använda frågeformuläret (PDF, på engelska).
Uleåborgs universitet.

 

Beräknad lästid i minuter 16:00

Framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet

Denna utredningen baserar sig på jämställdhetsarbete i grundläggande utbildningen. Utredningen avslutas med tio framgångsfaktorer i arbetet med jämställdhet som man kan dra nytta av även inom det jämställdhetsfrämjande arbetet på daghemmet.

 

Janne Bromseth & Hanna Wildow. (2007, s. 93—103).
Tio framgångsfaktorer och hinder (PDF).
Ur Man kan ju inte läsa om bögar i nån historiebok.
Friends.

 

Beräknad lästid i minuter 22:00

Fakta om socialt- och kulturellt kön

Den här filmen beskriver på ett enkelt sätt vad jämställdhet kan betyda i daghemsverksamheten. I filmen används ”genus” för det sociala- och kulturella könet. Filmen eller delar av den kan fungera som diskussionsunderlag exempelvis på en föräldrakväll.

 

Wiking, Caroline. (2011).
Genus i förskolan (extern video, inbäddad nedan).
Sverige.

 

Filmens längd i minuter 12:28

 

Som stöd för ditt lärande

Grattis! Du har nu avslutat kapitel 6. Du borde nu ha fått verktygen som gör att du lugnt kan gå tillbaka in i din organisation och ge barnen en mer rättvis vardag. Jämställdhetsarbete har inte bara potentialen att öka på just jämställdhet, utan blir ofta på samma gång en mer rättvis verksamhet där alla får ta plats, en verksamhet där många fler inkluderas och växer, en mer utvecklande arbetsplats för dig själv, en mer inspirerad och motiverad verksamhet som har tydliga mål med det ni gör. Verksamhetsutvecklingen som du och ni skapar blir också mätbar och frukterna av ens arbete blir mer synliga och därav förbättras också resultaten. Det är också önskvärt att du genom materialet har upptäckt hur omöjligt det är att direkt säga vad som är rätt eller fel, utan att det måste upplevas av personerna som deltar i situationerna och i verksamheten. Det som fungerar i en verksamhet behöver nödvändigtvis inte fungera i en annan. Så var nyfiken och utforska ditt eget förhållningssätt och agerande genom att testa en liten sak åt gången. Försök alltså inte göra eller förändra allt på en gång. Var nöjd med små framsteg, eftersom dessa oftast leder till en mer långsiktig förändring.

Efter kapitel sex hittar du det avslutande testet som är tänkt att avsluta hela studiepaketet och testa hur jämställdhetsbegrepp och förhållningssätt sjunkit in hos dig. Gör som en avslutande uppgift i ditt häfte/din reflektionsdagbok följande uppgift:

Uppgift: Hur ser mina drömmars lediga dag ut? Beskriv allt från att du vaknar till att du går och lägger dig och gör ett försök att faktiskt skapa denna drömdag åt dig själv. Det är du värd. Slutligen är vi alla mer rättvisa och jämställda då vi känner oss lugna, utvilade, känner oss behövda, känner att vi har ett motiverande mål, känner att vi får utrymme för vårt självförverkligande (den gode Maslow) och känner att vi mitt i alla roller vi har, antingen som fostrare, förälder, medmänniska, kollega, familjemedlem, studerande, lärare, mor- eller farförälder, bästa vän och så vidare, vet vem vi själva är. Tänk på bilden i flygplanens säkerhetsinformation: hjälp dig själv innan du hjälper andra.

Lycka till i ditt värv som en mer jämställd medmänniska!

Fortsätt till sluttestet via den här länken.

Svenska
Chapter: 
upp
362 users have voted.
Upp ↑