Språk

6. Samarbete

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

07:31
20:00

Kön och maktutövning

Samarbete mellan kolleger betyder att man skapar en gemensam bild av målen för jämställdhetsarbetet, utbyter erfarenheter, stödjer varandra och tillsammans för en konstruktiv diskussion kring hur vi pratar med och om barnen. Samarbetet handlar också om att skapa en enhetlig linje om hur vissa problem ska lösas. Samarbetet med föräldrarna handlar om att skapa ett förtroende och en trygghet vuxna emellan, både föräldrarna sinsemellan och mellan hemmet och daghemmet.


Alla med i arbetet

Videon nedan innehåller olika synvinklar på samarbete i arbetet med jämställdhet. Här presenteras olika sätt för hur man både på ett jämlikhets- och jämställdhetsfrämjande sätt kan inkludera familjerna i arbetet med jämställdhetsfrågor i verksamheten med barnen. Videon lyfter fram både fostrarens och föreståndarens roll i jämställdhetsfrämjandet som en del av barnomsorgens mål.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilken samarbetsfråga upplever du vara den viktigaste och den man borde börja med i jämställdhetsarbetet?
  • Hur skulle man kunna få både föräldrar och kolleger att bli aktiva och engagerade i jämställdhetsarbetet?

 

Filmens längd i minuter 07:31

 

Svenska
Chapter: 
upp
357 users have voted, including you.
Upp ↑