Språk

5. Trakasserier och mobbning

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

27:23
90:00


Små barn mobbar också

Det har länge funnits en uppfattning om att mobbning inte förekommer på dagis, utan uppstår först i skolan. Forskningsmaterial avslöjar att det också finns mobbning och kränkningar som kan kopplas till kön.  Den här textdelen beskriver först könsmönster i mobbning och sammanfattar sedan rapportens olika delar.

 

Stoor-Grenner, Maria & Kirves, Laura. (2010, s. 39—45).
Mobbar även små barn? (PDF).
Mannerheims barnskyddsförbund, Folkhälsan.

 

Reflektionsfrågor:

  • Känner du igen den egna daghemsverksamheten i beskrivningen?
  • På vilket sätt diskuteras mobbning och kränkningar i er verksamhet och har ni lagt märke till hur flickor och pojkar blir kränkta på olika sätt?
  • På vilket sätt kunde ett mobbningsförebyggande arbete utvecklas och förbättras i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

Våldsförebyggande i förskolan och i skolan

Den här texten är en beskrivning av bakgrunden till projektet ALLiES och samtidigt också en beskrivning av varför det är viktigt att ha med ett könsperspektiv i arbetet med våld, samt vilka andra faktorer som man behöver ta i beaktande då man arbetar våldsförebyggande.

 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Background (webbsida, cirka 1 sida på engelska).
Uleåborgs universitet.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilken typ av våld kan iakttas i daghemmets vardag, är det psykiskt eller fysiskt? Skriv ner ett fall som berört dig mycket och reflektera kring det utgående från det du redan fått ta del av i det här kapitlet.
  • Vilka metoder eller verktyg används redan i verksamheten för att ta tag i situationer då olika former av våld förekommer?

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

Utmanande av könsnormer ur ett daghemsperspektiv

Den här videon lyfter fram ansvaret hos de vuxna, både som stöd vid barns utmanande av könsnormer, vuxnas uppfattningar om kön och dess konsekvenser i möte med barnet.

 

Reflektionsfrågor:

  • I vilken utsträckning förekommer sexualiserade och könsrelaterade skällsord i daghemsverksamheten och hur reagerar personalen på dessa?
  • Vad kunde vara ett bra sätt för att förebygga uppkomsten av denna typ av skällsord?

 

Filmens längd i minuter 05:23

Trakasserier en del av, eller grunden för mobbning?

Myndigheterna i Finland har enligt jämställdhetslagens paragraf 4 ett uppdrag att främja jämställdhet i verksamheten. I lagen hittas också en beskrivning av trakasserier på grund av kön, vilket kan innebära att ett barn på grund av sitt kön får höra skällsord, blir utesluten, konsekvent får en begränsad eller nedtryckt roll i leken. I de två textavsnitten beskrivs dessa två lagparagrafer närmare.

 

Social- och hälsovårdsministeriet. (2015, s. 24).
Sexuella trakasserier på grund av kön (PDF).
ur Jämställdhetslagen.
Jämställdhetsbroschyrer 2015.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilka situationer i daghemsmiljön/studerandegruppen kunde läsas som trakasserier på grund av kön i din vardag?
  • Hur ser kunskapen om §4 ut i personalgruppen och hur kunde den uppmärksammas bättre i verksamheten?
 
Beräknad lästid i minuter 04:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
348 users have voted.
Upp ↑