Språk

5. Trakasserier och mobbning

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

15:27
40:00

Kön och makt

Videon beskriver våldsförebyggande i daghemsverksamheten, utvecklandet av social och emotionell kompetens. Konkreta metoder som presenteras är att undvika att använda orden "nej" och "inte", positiv respons och vänskapskram.

 

Reflektionsfrågor:

 • Om du reflekterar över metoderna som ni använder för att minska våld och mobbning, är någon av de metoderna också jämställdhetsfrämjande och i så fall hur?
 • Vilka tankar fick du av berättelsen om pojken som fick tillsägelser? Skulle det kunna finnas ett motsvarande barn i er verksamhet?
 • Kompiskram-metodens svaghet ligger i om barn känner sig tvingade till att kramas. Hur skulle detta kunna undvikas eller hur kunde man förhålla sig till detta?

 

Filmens längd i minuter 07:27

Trygghet på daghemmet som mål

I den här texten har projektet ALLiES samlat utmaningar och erfarenheter för att skapa en trygg och jämlik förskola och skola.

 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012, cirka 2 sidor).
Creating equal structures (PDF).
Uleåborgs universitet.

 

Reflektionsfråga:

 • Vilka av temana som nämns under ”Values and goals” kunde vara viktiga i ett jämställdhetsarbete? Motivera varför!

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

Negativ uppmärksamhet

Ett sätt att förebygga att vissa barn får mer negativ uppmärksamhet än andra är att förändra sitt sätt att bemöta barnen med negationer. Här hittas inspiration för hur man uppmärksammar tilltalet till barnen.

 

Minska negativa tillsägelser (PDF).

 

Beräknad lästid i minuter 02:00

Tala om sexuella trakasserier

Ekvalita har skapat ett häfte för Förbundet Hem och Skola som stöd för vårdnadshavare och pedagoger att ta upp sexuella trakasserier med barn. Till häftet hör även en föreläsning för pedagoger och/eller vårdnadshavare. Föreläsningen kan beställas antingen från Förbundet Hem och Skola eller Ekvalita.

 

 

Barn och sexuella trakasserier
Tala med ditt barn om sexuella trakasserier (PDF)
Förbundet Hem och Skola (2018).

Reflektionsfråga:

 • Hur kan ni efter genomläsning av häftet ta upp sexuella trakasserier med barnen?

 

Beräknad lästid i minuter 07:00

 

 

Kroppslig integritet

Befolkningsförbundet (Väestöliito) har tagit fram en affisch om kroppslig integritet för barn. Titta på bilden och läs texterna tillsammans med barnen. Affischen kan skrivas ut på flera språk och exempelvis hängas upp på väggen så ni kan återkomma till den vid olika tillfällen.

 

Barn och sexualitet.
Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp (PDF).
Väestöliitto (2016).

 

Reflektionsfråga:

 • Vilka ord använder ni för olika kroppsdelar på daghemmet?

 

Beräknad lästid i minuter 02:00

   

  Som stöd för ditt lärande

  Grattis! Du har nu avslutat kapitel 5. Vi hoppas att du fick konstruktiva tankar kring hur vi tar tag i alla typer av kränkningar och att du blir eller fortsätter att vara en som modigt kan ta itu med dem i ditt arbete. Var inte ensam utan sök stöd av och tillsammans med andra, skapa allianser mellan olika aktörer där ni alla delar målet kring minskande av våld bland barn och unga. Efter det här kapitlet så är det av oerhörd vikt att du skrivit ner idéer och förbättringsförslag i dina anteckningar. Bjud in experter för att föreläsa eller hålla seminarium kring våld/mobbning och bjud om möjligt även in föräldrar. Föräldrars närvaro leder till att arbetet på ett naturligt sätt blir kontinuerligt då nya föräldrar kommer med i verksamheten med jämna mellanrum.

  Nu är det inte mycket kvar av kunskapsinhämtningen, men den kan vara en avgörande del för att få arbetet att löpa smidigt. Så innan du tar dig an det sista kapitlet och sluttestet, gå ut på en långpromenad i naturen och fundera på vilket sätt du kan fungera som en positiv förebild i jämställdhetsfrågar för alla barn och unga du möter i din vardag, men även för dina kolleger och andra vuxna.

  Fortsätt till kapitel 6 via den här länken (Kapitel 6: Inledning).


   

  Svenska
  Chapter: 
  upp
  361 users have voted.
  Upp ↑