Språk

5. Trakasserier och mobbning

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet på den här fliken

06:16


Inledning

Kapitel 5, Trakasserier och mobbning, lyfter fram utmaningar som daghem står inför då det gäller våld, som könsmobbning, illamående och oro i vardagen.

Maria Stoor-Grenner, projektledare för Daghem utan mobbning, Folkhälsan, presenterar en vardaglig iakttagelse som gjordes under projektet Mobbningsförebyggande arbete bland barn före skolåldern mellan åren 2009 och 2010. Iakttagelsen synliggör inte bara en orättvis behandling av ett barn, utan är också ett exempel på hur makt och kön hänger ihop.

 

Filmens längd i minuter 02:16

Tillämpningsuppgift

Under 2010—2012 koordinerade kvinno- och genusvetenskapen vid Uleåborgs universitet ett EU-finansierat Daphne-projekt, ALLiES, vars syfte var att förebygga våld i förskola och skola. ALLiES-projektet utvecklade, som en del av det våldsförebyggande arbetet, ett sätt att mäta hur barnen känner sig då de kommer till daghemmet eller då det är dags att åka hem. Denna mätare har som syfte att i ett tidigt skede upptäcka om barn mår dåligt.
 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Questionnaires — Smileys (engelska cirka 2 sidor).
Uleåborgs universitet.

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
394 users have voted, including you.
Upp ↑