Språk

5. Trakasserier och mobbning

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

43:49
70:00

Kön och maktutövning

Den här videon behandlar mobbning. Här lyfts könsstereotypa uppfattningar som finns om mobbning fram, som att mobbning skulle se olika ut beroende på kön, och vilka konsekvenser dessa och andra förutfattade föreställningar kan ha för hur barnet bemöts. I videon behandlas också könsmönster i mobbning, vilken typ av krav som kan ställas på barnet som är utsatt samt hur vuxna reder upp situationen. Videon lyfter fram barnets, personalens och föräldrarnas synvinklar och efterlyser nya sätt att möta barn i mobbningssituationer och att ta kön i beaktande.

 

Reflektionsfrågor:

  • Fick du nya insikter om mobbning och kön genom att titta på videon och vilka insikter var det i så fall?
  • Använder ni er av straff i verksamheten? Vilka?
  • Upplever du att de fungerar i ljuset av kunskapen som fördes fram i videon?

 

Filmens längd i minuter 13:49

Den ”fria leken”

Den ”fria leken” är ett omdiskuterat ämne och forskaren Christian Eidevald undersöker den närmare i sin avhandling. I dessa två utdrag presenterar han först hur tillsägningarna i verksamheten, från pedagogen, fördelade sig ojämnt mellan flickor och pojkar, och sedan lyfter han fram teorier kring den ”fria leken”, kring barns utveckling samt kring våld och kön i daghemsverksamheten. Läs sedan bara exemplet på den ”fria leken” (situationen) och fortsätt till sammanfattningen.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Eidevald, Christian. (2009, s. 93—102 och 115—116).
Situation 1 — "Fri lek" och Summering av läsningarna (PDF).
Ur Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek.
Jönköping.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vad menas i texten med positionering? Hur kan vi förstå hur kön skapas i den här texten och vad kunde man göra annorlunda?
  • Hur diskuteras den ”fria leken” i er verksamhet och hur tänker du kring den ”fria leken” efter att ha läst texten?

 

Beräknad lästid i minuter 24:00

Jämställdhet, en del av det mobbningsförebyggande arbetet

Det är tydligt att kön kan vara en faktor i mobbning och i det mobbningsförebyggande arbetet. I arbetsmaterialet Kompisväskan tas könsperspektivet för mobbningsförebyggande arbete upp på ett konstruktivt sätt.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Stolzmann-Frankenhaeuser, Jennie & Stoor-Grenner, Maria. (2015).
Kompisväskan - Ett inspirationsmaterial för att jobba mobbningsförebyggande bland småbarn (PDF).
Dagisfred, Folkhälsan.

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt är en ökande mångfald av förebilder en mobbningsförebyggande metod?
  • Vilka andra exempel används i texten, som är både jämställdhetsfrämjande och mobbningsförebyggande?

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
356 users have voted.
Upp ↑