Språk

4. Vem får plats?

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

14:00
20:00


Vem får plats?

Det finns ett behov av att undersöka hur det ser i böckerna vi läser och i sångerna vi sjunger. Redan i första kapitlet fanns en övning för att undersöka vem som ges huvud- och biroll i böckerna. Detta kapitel fördjupar analysen och lyfter fram vilka könsmönster som hittats på fältet och hur man kunde bredda materialet med förebilder för barn. Förebilder hittas inte enbart i de tryckta texterna och bilderna, utan också i leksakerna som erbjuds, som olika typer av dockor och figurer, vad de gör eller förväntas göra i leken. Observationer av hur materialet med mänskliga gestalter används kan också visa på vad barnen upplever att är möjligt. Det samma gäller barnens egna lekar, vilka roller ges till vem och vad handlar de olika rollekarna om.


Kön i bilderböcker

Diskussion om vilka förebilder som bilderböckerna och sagorna förmedlar till barnen har bidragit till många olika undersökningar av daghemmens böcker. Den här texten är en del av ett magisterarbete av Camilla Davour och Patricia Persson, och de använder sig av ett könsperspektiv i sin granskning av fem bilderböcker vars målgrupp är barn under skolåldern. Syftet var att undersöka om bilderböcker förmedlar könsstereotyper eller om de utmanar rådande ideal.

 

Davour, Camilla & Persson, Patricia. (2010, s. 38—44).
Hur skildras personerna, konflikterna och miljöerna i bilderböckerna? (PDF).
Ur Katt, kanin, spyfluga, pojke eller flicka? En kvalitativ litteraturstudie ur ett genusperspektiv av fem populära bilderböcker.
Examensarbete inom lärarutbildningen. Göteborgs universitet.

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt har djuren i böckerna fått en könskodad gestaltning?
  • De kvinnliga och manliga gestalterna i böckerna befinner sig i olika miljöer. På vilket sätt är miljöerna också könsstereotypa?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
315 users have voted.
Upp ↑