Språk

4. Vem får plats?

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

18:54
40:00

Att få tillgång till språket

Skolverket organiserade en konferens år 2012 om jämställdhet, språk och kommunikation och i den här videon reflekterar forskare och deltagare kring hur jämställdhet och språk-, läs- och skrivutveckling hänger ihop.

 

Skolverket. (2012).
Handledning för jämställdhet och kunskap (förskola) (extern video, inbäddad nedan).
Sverige.

 

 

Reflektionsfrågor:

  • Varför skulle det, enligt rapporten, ha varit bra att filma personalen redan i början av projektet? Vad anser du?
  • Vilken av de tre beskrivna situationerna skulle kunna användas för att synliggöra hur ojämställdhet tar sig uttryck i er verksamhet?

 

Filmens längd i minuter 17:26

Vuxnas ansvar att lyssna

Att ge plats för barns upplevelser av mobbning är en del av det mobbningsförebyggande arbetet. Men vad händer om det inte finns plats för alla barns berättelser? I den här videon lyfter man upp vikten av att lyssna, där frågor om kön och makt utgående från barnens verklighet kan öppna upp nya bilder av hur barn upplever sin vardag. I videon visas också ett exempel på hur vuxna kan fungera som normbrytande förebilder och stödja barns möjlighet att se utanför könsnormerna som exempelvis leksaksvärlden ställer upp.

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt arbetar ni mobbningsförebyggande i er verksamhet?
  • Hur tar du tag i könsnormerande diskussioner i barngruppen?

 

Filmens längd i minuter 01:28

 

Svenska
Chapter: 
upp
318 users have voted.
Upp ↑