Språk

3. Jämställt bemötande

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

07:50

Inledning

Kapitel 3, Jämställt bemötande, lyfter upp hur personalen inom småbarnsfostran kan lära sig att se och förstå hur de handlar i olika situationer och vilka följder ett könsstereotypt bemötande får för hur vardagen ser ut. Denna del av arbetet handlar inte om att hitta fel utan till en början om att iaktta varför vilka situationer fungerar bra i barngruppen och i vilka situationer man kunde utveckla nya metoder och tillvägagångssätt. Det är först då man ser vilka handlingar som leder till en mer jämställdhetsfrämjande verksamhet som det är möjligt att öka och utveckla verksamheten. Kapitlet innehåller olika sätt att undersöka och utveckla hållbara jämställdhetsfrämjande strukturer i verksamheten.

Daghemsföreståndaren Kati Costiander och specialträdgårdslärare Vera Tarvonen reflekterar kring vilka sätt videofilmning av personalens agerande med barnen både kan skrämma och kännas spännande för dem som deltar.

 

Filmens längd i minuter 01:50

Tillämpningsuppgift

Ett första sätt att observera bemötande av barnen kan göras med papper och penna. Det kan man göra redan imorgon.

 

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
398 users have voted.
Upp ↑