Språk

2. Jag, ojämställd?

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

10:14
20:00

Vi lär oss av våra misstag

I den här videon presenteras hur viktigt det är att inte prata om ”rätt” och ”fel” då det gäller genuspedagogik utan att det handlar om att utveckla det pedagogiska tillvägagångssättet. Här ges exempel på hur man kan komma åt könsstereotypt tankesätt och hur man kan gå tillväga för att exempelvis få fler familjer att känna sig välkomna att delta i verksamheten.

 

Reflektionsfrågor:

  • Har du, likt exemplet i videon, kommit på dig själv med att göra något könsstereotypt i verksamheten? När då och vad gjorde du?
  • Hur bemöter ni familjer för att få alla att känna sig inkluderade i verksamheten?

 

Filmens längd i minuter 04:14

Mer jämställda födelsedagskalas

Födelsedagsinbjudningar har tyvärr blivit en maktfaktor som barn använder mot varandra. Att ta en diskussion kring födelsedagsfirande i personalgruppen och om hur maktutövande används och kunde minska, är något som alla vinner på.

 

Diskussion om födelsedagsfirande (PDF).

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

 

Som stöd för ditt lärande

Grattis! Du har nu avslutat kapitel 2. Klappa dig själv på axeln, ge dig själv en belöning. Det kan vara tufft att hålla uppe motivationen när man är ensam om inlärning, så hitta en studiekamrat att diskutera innehållet i kursen med, eller hitta på belöningar åt dig själv. Pressa inte dig själv alltför hårt, utan lämna plats för reflektion. Bäst kommer du igenom materialet om du sätter upp en plan för dig själv. Vila en vecka eller en månad och ta dig an nästa kapitel då, till exempel.

Fortsätt till kapitel 3 via den här länken (Kapitel 3: Inledning).


 

Svenska
Chapter: 
upp
324 users have voted.
Upp ↑