Språk

2. Jag, ojämställd?

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

07:34

Inledning

Kapitel 2 Jag, ojämställd? fokuserar på personalens roll och ansvar i främjandet av jämställdhet i verksamheten. Man tror ofta att man bemöter alla rättvist. Forskningsresultat visar på att föreställningar om kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning och så vidare påverkar hur man bemöter och förhåller sig till andra. Detta gäller även hur barn bemöts i daghemsverksamheten. I det här materialet ligger kön i fokus och på vilket sätt man kan främja en mer jämställd barnomsorg. Att arbeta med jämställdhet handlar först och främst om att arbeta med sig själv. Att komma till insikt om att man kanske fungerar ojämställt i olika situationer är en process. Det handlar om att våga granska sig själv kritiskt och se arbetet som pedagogiskt utvecklande. Detta är kanske det mest arbetsdryga arbetet och det måste få tid. Målet är ett mer jämställt daghem där fler barn får plats att växa och utvecklas och där personalen känner att de utvecklas som pedagoger.
 

Daghemsföreståndaren Kati Costiander och specialbarndagvårdaren Vera Tarvonen diskuterar vilka utmaningar som jämställdhetsarbete kan innebära för personalen.

 

Filmens längd i minuter 01:34

Tillämpningsuppgift

En viktig del av det jämställdhetsfrämjande arbetet är att tillsammans med kollegerna diskutera och reflektera kring vad jämställdhet konkret betyder i verksamheten. Här hittas inspiration till diskussion.

 

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
391 users have voted.
Upp ↑