Språk

2. Jag, ojämställd?

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

36:49
60:00

I Finland har arbete med jämställdhet i dagisverksamheten inte varit lika organiserad som i Sverige, vilket gör att det inte finns lika mycket tillgänglig forskning eller litteratur i form av metodmaterial och guider. Texterna som finns från Finland finns i princip enbart på finska och ingår därför inte här, men genom att välja finska högst upp till höger på sidan är det möjligt att också ta del av det motsvarande finska materialet genom hela studiepaketet, om språkkunskaperna så tillåter.


Erfarenheter av att arbeta jämställdhetsfrämjande

Jämställdhetsarbetet innehåller många olika delar och därför lönar det sig att ta en sak i taget då man sätter igång med arbetet, annars kan det kännas övermäktigt. Samtidigt är det viktigt att man har en bild av hur helheten kring ett jämställdhetsfrämjande arbete kan se ut. I den här texten beskriver barnträdgårdslärarna Moa Wahlqvist och Jenny Wennblom sina erfarenheter av arbetet med jämställdhetsarbete i sin daghemsverksamhet.

 

Wahlqvist, Moa & Wennblom, Jenny. (2010, s. 4—12).
Båda könen ska bli vinnare Värdet av genus & jämställdhet i förskolan (PDF).
Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Skolporten.
Forskning och utveckling. Artikel nummer 6. Nacka kommun.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilken del av arbetet upplever du själv att det skulle vara viktigt att börja med i er verksamhet?
  • Vilka förutsättningar behövs för att arbetet ska lyckas?

 

Beräknad lästid i minuter 18:00

Brist på jämställdhetsfrämjande i verksamheten

Den svenska statliga utredningen Den könade förskolan tar upp de centrala utmaningarna kring bristen på jämställdhetsfrämjande arbete på daghemmen. Det här första kapitlet i utredningen beskriver hur ojämställdheten kan ta sig uttryck i daghemsverksamheten.

 

SOU. (2004:115, s. 13—19).
Avsnittet Hur ser ojämställdheten ut? (PDF).
Ur Den könade förskolan om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete.
Delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • Hur syns det att det som uppfattas som flickigt har lägre status i daghemsverksamheten?
  • Vad betyder den tredje pedagogen och hur ser det ut i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

Utmaningar i födelsedagsfirande

Under 2009—2010 förverkligade Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund projektet Mobbningsförebyggande för barn under skolåldern med finansiering av Social- och hälsovårdsministeriet. Ett av projektets mål var att skapa en uppfattning om hur mobbning tar sig uttryck bland barn under skolåldern. Maria Stoor-Grenner, projektledare för projektet Daghem utan mobbning, läser ett fallexempel ur ett könsperspektiv av det tidigare insamlade materialet och diskuterar på vilket sätt födelsedagskalas och negativt maktutövande kan hänga ihop.

 

Reflektionsfrågor:

  • Hur ser födelsedagstraditionerna ut i verksamheten där du arbetar och finns det möjligheter för negativt maktutövande hos barnen?
  • Vilka jämställdhetsfrämjande element finns i ert födelsedagsfirande?

 

Filmens längd i minuter 04:49

 

Svenska
Chapter: 
upp
316 users have voted.
Upp ↑