Språk

1. På lika villkor?

Som stöd för ditt lärande:

Under fliken Tips och metoder hittar du olika tips och idéer som du kan dra nytta av i det praktiska jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Under den här fliken finns till exempel förslag på övningar att göra själv eller tillsammans med andra som pedagog. Kom ihåg att också rapportera åt andra om dina resultat i positiva ordalag som ger andra möjlighet att välja att göra som du om de vill. Det ger ringar på vattnet. Det finns övningar att göra tillsammans med barnen i din grupp, tillsammans med de andra på din arbetsplats, som förälder i grupper med andra föräldrar eller inom din egen familj och så vidare. Här kan också finnas material att skriva ut och lämna på kaffebordet, ta upp på arbetsplatsmötet, med din chef eller bara hänga upp på anslagstavlan.

 
 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

08:11
40:00

Tips och metoder

I förändringsarbetet efterfrågas ofta metoder eller tips på hur den nya kunskapen kan tillämpas. Metoder behöver alltid anpassas och utvecklas utgående från den unika verksamheten och vardagen som man arbetar i. Här presenteras några metoder och tips som stöder möjligheten att se verksamheten ur ett könsperspektiv, så räds inte för att ändra och anpassa.

 


Att iaktta verksamheten

Ett sätt att undersöka verksamheten är att använda sig av loggbok som metod. I den där videon presenterar daghemsföreståndaren Birthe Stolt vad en loggbok är, hur man använder den och delar med sig av sina erfarenheter av att föra loggar på daghemmet Flaggskeppet.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilka tankar väcktes kring presentationen av loggboken?
  • Skulle loggbok kunna vara en metod för att starta upp jämställdhetsdiskussionen i er verksamhet? Varför, eller varför inte?

 

Filmens längd i minuter 02:34

Olika perspektiv på arbete med jämställdhet

I följande video presenteras olika typer av tips som kan vara bra att ha med sig då man startar upp ett jämställdhetsarbete. Arbetet handlar om en läroprocess som kräver tid och här diskuteras föreståndarens roll, här ges ett exempel ur skolan om hur man konkret kan utmana stereotyper om kön och ett sätt att förhålla sig till fördomar om genuspedagogik hos föräldrar presenteras.

 

Reflektionsfrågor:

  • I videon nämndes flera exempel från skolvärlden om hur man kan utmana heteronormen. På vilka sätt kunde de användas direkt i vardagen på daghemmet?
  • Vilka exempel skulle du använda dig av för att stödja en kollegas möjligheter att se könsmönster i verksamhet?

 

Filmens längd i minuter 05:37

 

Som stöd för ditt lärande:

Du har nu också nått den sista fliken i kapitel ett! Grattis! Det betyder dels att du nu vet hur materialet är uppbyggt, och vilken sorts tankearbete det ger, dels att du kan fira lite och kanske vila en stund efter att du kommit igenom den här fliken tills du börjar med kapitel 2. Sträck på dig, gå en sväng, drick lite vatten eller ät mellanmål. Den bästa inlärningen når du om du använder fler av dina sinnen och ger dig själv tid att reflektera över det som har varit, internalisera det, smaka på det eller testa det innan du börjar med det som komma ska.

Jämställdhetsarbete väcker många gånger ett visst motstånd; därför är det viktigt att inte fastna i en diskussion om vad som är rätt och fel, utan se att det handlar om att utöka och bredda sin kunskap, vilket kräver tid. Längre fram i materialet kommer svar på frågor som "hur ta upp jämställdhetsarbete med kolleger och med föräldrar". Jämställdhet är något väldigt personligt som ligger nära var och en och kräver därför en viss varsamhet. Kom tillbaka till det här materialet då du gått igenom kursen och välj ut sådant du vill börja jobba med eller ta upp med dina kolleger eller studiekamrater.

Rekommendera det här materialet till dina kolleger eller diskutera om ni ska gå igenom materialet som en studiecirkel gemensamt för att bli mer medvetna och ta ett nytt modigt kliv i ert arbete. Om du är studerande kan du gärna rekommendera materialet vidare till dina medstuderande och är du lärare så är du varmt välkommen att använda materialet i din undervisning!

Efter att du har gått igenom alla kapitel och underflikar så kan du genomföra sluttestet som är tänkt att avsluta hela paketet. Du kan göra testet när du vill, men för att känna att du når ett avslut och för att ge dig möjlighet att lyckas bra i testet så att du får känna stolthet över dig själv så är rekommendationen att du gör det till sist.

Du kommer med all säkerhet att bidra till en mer inkluderande, öppnare och en mer jämställd plats för barn och unga, oberoende av vem du är.

 

Fortsätt till kapitel 2 via den här länken (Kapitel 2: Inledning)


 

Svenska
Chapter: 
upp
389 users have voted.
Upp ↑