Språk

1. På lika villkor?

Välkommen till avsnittet Stöd för lärande

Det här är ett hjälpverktyg som guidar dig och stöder ditt lärande genom studiepaketet med hjälp av tips på arbetssätt och olika tekniska aspekter av studiepaketet. Den gröna knappen, Stöd för lärande, trycker du på om du vill ha en stödjande kollega i ditt arbete för att tänka mer jämställt. Tryck nu på den gröna knappen till höger med texten Stöd för lärande.

Stöd för lärande:

Studiepaketet är uppdelat i sex kapitel som du ser numrerade till vänster med siffrorna 16. Varje kapitel innehåller fyra delar, inledning, tema, erfarenheter från fältet och tips och metoder. Dessa går du igenom från vänster till höger. Du befinner dig nu i introduktionsfliken till kapitel ett. Alla kapitel är uppbyggda på samma sätt, så samma flikrubriker ovan återkommer i varje kapitel. Då du är färdig med denna flik, klickar du dig alltså vidare till höger. Efter den sista fliken går du vidare till kapitel 2. Rekommendationen är att du går igenom kapitlen i ordningsföljd.

Kapitlens uppbyggnad i fyra underflikar

I inledningsfliken för varje kapitel introduceras temat med en kort video och en tillämpad uppgift där du får testa olika jämställdhetsverktyg i verksamheten om du är jobbar på daghem eller som dagmamma/-pappa. Som studerande kan du anpassa tillämpningsuppgiften till din egen studiemiljö och som förälder kan du testa övningarna tillsammans med din familj, i föräldragrupp eller presentera den för personalen på daghemmet. Övningarna som valts ut för denna tillämpningsuppgift utgör i sig själva viktiga steg i ett jämställdhetsfrämjande.

Notera att om du trycker en gång till på knappen så försvinner den här texten.

 

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

04:01

Inledning

Kapitel 1 På lika villkor? är en introduktion till de centrala jämställdhetsbegreppen, vilka jämställdhetsutmaningar som kan hittas i daghemsverksamheten och vilka tankar som kan uppstå hos personalen då jämställdhetsarbetet inleds. På lika villkor? presenterar texter, filmer och frågeställningar som fungerar som en introduktion till vad jämställdhet är och varför det är viktigt att jobba med dessa frågor inom barnomsorgen.

Att främja jämställdhet kräver att vi börjar se ojämställdheterna som finns där i vardagen; först då kan vi börja främja ett mer jämställt daghem där målet är lika rättigheter, krav och möjligheter för alla.

Barnträdgårdsläraren Larrie Griffis berättar om hur innehållet i bokhyllan på daghemmet där han arbetade fick honom att inse betydelsen av jämställdhetsfrågan i verksamheten.

 

Filmens längd i minuter 02:01

Tillämpningsuppgift

Jämställdhetsarbetet lyckas ofta när den har sin grund i en gemensam diskussion. Vi har alla förhandsuppfattningar om flickor och pojkar och om vad de stereotypiskt är intresserade av. En öppen diskussion hjälper oss att känna igen möjliga ”dolda läroplaner” och ger oss även möjlighet att förnya verksamhetskulturen i en mer jämställd riktning.

Välj några böcker ur daghemmets bokhylla för att undersöka hur det står till med jämställdheten i bokens värld.

 

Beräknad lästid i minuter 02:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
496 users have voted.
Upp ↑