Språk

1. På lika villkor?

Som stöd för ditt lärande

Under fliken Erfarenheter från fältet har vi velat inkludera inte bara praktikers ovärderliga kunskap utan även kunskapen som många andra aktörer sitter inne med kring att jobba med jämställdhet i praktiken (forskare, projektengagerade, lagstiftare, elever, intressebevakare med fler). Ett mål med det här materialet är också att få dig som tar dig an det här materialet att känna att du inte är ensam i din strävan och att du kan e-posta eller ringa upp personer som har kunskap och fråga om hjälp eller råd.

Notera att du genom att skrolla eller bläddra neråt kommer åt mer material som göms i gräset. Plantan som växer i gräset representerar dig och din kunskap och växer från kapitel till kapitel.

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

12:00
60:00

Varför behövs jämställdhet inom småbarnsfostran?

Folkhälsan har sedan 2006 arbetat med jämställdhet och daghem, delvis genom pilotdaghem där metoder testats och utvecklats, men också genom utbildningar, materialproduktion och handledning. I den här texten introducerar Sara Sundell arbetet och varför daghem behöver arbeta jämställdhetsfrämjande.

 

Sundell, Sara. (2012, s. 48).
Ett jämställt dagis (PDF).
Projektrapport. Folkhälsans rapporter 1/2012. Folkhälsan.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vad väcker texten för tankar?
  • Vilka tre delar inom verksamheten ligger i fokus för jämställdhetsarbetet enligt texten? Har ni tidigare reflekterat över jämställdhet inom de här tre delarna? Om ja, vad har varit aktuellt? Om nej, vad kunde det betyda i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 10:00

Påbörja jämställdhetsarbete

Ålands landskapsregering genomförde under 20102012 projektet En jämställd barnomsorg där alla anställda inom barnomsorgen utbildades i jämställdhet. Föreståndarna Birthe Stolt och Marina Sundelin delar i följande video med sig av sina erfarenheter av arbete med jämställdhet genom lyfta upp frågor rörande tvivel, utmaningar och insikter under projektets uppstartande.

Reflektionsfrågor:

  • Vilka sätt att samla material och starta upp en diskussion om jämställdhet skulle fungera med dina kolleger?
  • Vilka av de nuvarande informationskanalerna ni har kunde man dra nytta av?
  • Skulle denna video kunna fungera som ett sätt att väcka diskussion om jämställdhetskollegerna? På vilket sätt då?
  • Om inte, vad upplever du att saknas och hur kunde det föras fram?

 

Filmens längd i minuter 02:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
337 users have voted.
Upp ↑