Språk

Kunskapsbanken — Skola (1-9)

Kunskapbanken innehåller:

 • Källförteckning och extramaterial
 • Juristens tips på mer information
 • Jämställdhet i lärande.fi:s PDF-filer
 • Webbportaler
 • Bidragande experter i videomaterialet
 • Filmade tillfällen

 


 

Källförteckning och extramaterial

 

Kapitel 1 På lika villkor?

Extramaterial

 

Luku 1 Samoilla ehdoilla?

Lisämateriaali

 

Kapitel 2 Trakasserier och mobbning

Extramaterial

 

Luku 2 Häirintä ja kiusaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 3 Jag, ojämställd?

Extramaterial

 

Luku 3 Minäkö, epätasa-arvoinen?

Lisämateriaali

 

Kapitel 4 Hur förverkligar vi jämställdhet?

Extramaterial

 

Luku 4 Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Lisämateriaali

 

Kapitel 5 Vem får plats?

Extramaterial

 

Luku 5 Kuka saa tilaa?

Lisämateriaali

 • Hynninen, Pirkko & Juutilainen, Päivi-Katriina. (2006). Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvosta. Sukupuolisensitiivinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa -hanke 2002-2006. Yliopistopaino: Helsinki. Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvoista.
 • Laakkonen, Ilona. (2007). Breadwinners, Sportsmen and Conforming Girls. Representations of Gender in Finnish EFL Textbooks. Pro gradu-  tutkielma. Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto.
 • Tanhua, Inkeri (2012). Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta. Työ- ja elinkeinoministeriö: 40-55. http://www.wom.fi/Sukupuolten_tasa-arvon_hyvat_kaytannot(2012)Tanhua_TEM_Valtava.pdf
 • Tolonen, Tarja. (2001). Nuorten kulttuurit koulussa — ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Nuorisotutkimusseura & Gaudeamus: Helsinki.

 

Kapitel 6 Samarbete

Extramaterial

 

Luku 6 Yhteistyössä

Lisämateriaali

 

 

Juristens tips på mer information

I internettjänsten Finlex hittar du den relevanta lagstiftningen.

Övrig information:

 • På jämställdhetsombudsmannens sidor finns det information om jämställdhetsplanering och om könsminoriteter. Jämställdhetsombudsmannen ger även instruktioner och råd.  www.tasa-arvo.fi/web/sv

Juristens tips på mer information

 


 

Jämställdhet i lärande.fi:s PDF-filer

Skola (1—9)

 

Koulu (1—9)

 


Webbportaler

 
På finska:
 
På engelska: 
 
 

 

Bidragande experter i videomaterialet

Alaräisänen, Heli — Projektledare, Lapin Letka
Costiander, Kati — Daghemsföreståndare
Dorrian, Maria — Projektledare för "Sexuella trakasserier i skolan", Stockholms tjejjour
Enkvist, Eira — Bildkonstlärare, Svenska samskolan i Tammerfors
Friman, Gerts — Rektor, Kyrkby högstadieskola
Griffis, Larrie — Barnträdgårdslärare, Smedsby daghem
Gustavsson, Malin — Jämställdhets- och mångfaldskonsult, Ekvalita Ab
Harju, Aino — Gymnasiestuderande
Helenius, Soile — Hälsovårdare, Sompio koulu
Helldorff, Malin — Utbildare för materialet Machofabriken
Ikävalko, Elina — PM, doktorand
Isaksson, Bernt — Rektor, Vikingaåsens skola
Jakku-Sihvonen, Ritva — Forskningsprofessor, Utbildningsstyrelsen
Jämsä, Juha — Verksamhetsledare,Regnbågsfamiljer rf
Karlsson, Bob — Direktör för svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen
Karhu, Veera — Gymnasiestuderande
Kirves, Laura — Doktorand, Barnträdgårdslärare, Helsingfors universitet
Kotkamaa, Joonas — Lärare i historia och samhällslära, Svenska samskolan i Tammerfors
Lehtonen, Jukka — Docent i utbildningssociologi, Helsingfors universitet
Manninen, Sari — Doktor i pedagogik, Uleåborgs universitet
Mansikka, Jan-Erik — Universitetslektor i pedagogik vid barnträdgårdslärarutbildningen, Helsingfors universitet
Ouakrim-Soivio, Najat — Lektor i historia och samhällslära, Helsingin normaalilyseo
Paumo, Milla — Projektledare, Jämställt bemötande på daghem, Kvinnosaksförbundet unionen
Pietilä, Penni — Lärare i finska och litteratur
Pitkälä, Aulis — Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen
Romantschuk, Michaela — Verksamhetsledare, Hem och skola rf
Rundgren, Anita — Kurator, Svenska samskolan i Tammerfors
Stolt, Birthe — Föreståndare, Daghemmet Flaggskeppet
Stoor-Grenner, Maria — Projektledare för Daghem utan mobbning, Folkhälsan
Sundelin, Marina — Föreståndare, Daghemmet Myran
Sundell, Sara — Ansvarig för jämställdhetsarbete med barn och unga, Folkhälsan
Tanhuanpää, Marika — Lärare i gymnastik och hälsokunskap, Svenska samskolan i Tammerfors
Tarvonen, Vera — Specialbarnträdgårdslärare, Päiväkoti Kamppi
Teräs, Leena — Projektledare, forskare (Uleåborgs universitet), VD (SINNI Ab)
Vingren, My — Projektledare, Tjejer med dolda funktionsnedsättningar, Stockholms tjejjour

 


 

Filmade tillfällen

Luckan i huvdstadsregionen.   
Föreläsning — Hen, Hon, Han? Genuspedagogik på daghem. 20.9.2012.

Rektorsdagarna i Tammerfors.   
Workshop — Jämställdhet behövs! Folkhälsan och Utbildningsstyrelsen. 4.10.2012.

 


 

 
Svenska
upp
529 users have voted.
Upp ↑