Språk

Kunskapsbanken — Småbarnsfostran

Kunskapsbanken innehåller:

 • Källförteckning och extramaterial
 • Jämställdhet i lärande.fi:s PDF-filer
 • Webbportaler
 • Bidragande experter i videomaterialet
 • Filmade tillfällen

 


 

Källförteckning och extramaterial

 

Kapitel 1 På lika villkor?

Extramaterial

 

Luku 1 Samoilla ehdoilla?

Lisämateriaali

 

Kapitel 2 Jag, ojämställd?

Extramaterial

 • Bodén, Linnea, Ohrlander, Kajsa & Lenz–Taguchi, Hillevi (red.). (2012). En rosa pedagogik. Liber: Stockholm.
 • Johansson, Eva. (2008). Gustaf får visst sitta i tjejsoffan. Etik och genus i förskolebarns världar. Liber: Stockholm.

 

Luku 2 Minäkö, epätasa-arvoinen?

Lisämateriaali

 • Härkönen, Ulla. (1998). Tytöt, varhaiskasvatus ja tasa-arvo. Teoksessa Onko sukupuolella väliä?  Jauhiainen, Annukka, Keskinen, Soili, Mikkilä, Mirjamaija, Vuorio-Lehti, Minna (toim.). Turun yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Turku: 109 - 125
 • Kupila, Päivi. (2011). Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus oppivassa työyhteisössä. Teoksessa Varhaiskasvatuksen käsikirja. Hujala, Eeva, Turja, Leena. (toim.). Jyväskylä: 300—311.
 • TASUKO. (2011). Tasa-arvon käsitteestä. https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=63126480
 • Ylitapio-Mäntylä, Outi. (2009). Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Acta Universitatis Lapponiensis 171. Lapin yliopisto. Rovaniemi. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61659

 

Kapitel 3 Jämställt bemötande

Extramaterial

 

Luku 3 Tasa-arvoinen kohtaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 4 Vem får plats?

 • Davour, Camilla & Persson, Patricia. (2010). Katt, kanin, spyfluga, pojke eller flicka? En kvalitativ litteraturstudie ur ett genusperspektiv av fem populära bilderböcker. Examensarbete inom lärarutbildningen. Göteborgs universitet: 38—44. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24249/1/gupea_2077_24249_1.pdf
 • Jamstallt.se. www.jamstallt.se/docs/Materialanalys.pdf
 • Skolverket. (2012). Handledning för jämställdhet och kunskap (förskola) (extern video, inbäddad i kapitlet). Sverige.
 • Wernersson, Inga. (2011). Kön, genus och skolprestationer (extern video, inbäddad i kapitlet). Skolverket, Sverige.

Extramaterial

 

Luku 4 Kuka saa tilaa?

Lisämateriaali

 

Kapitel 5 Trakasserier och mobbning

Extramaterial

 

Luku 5 Häirintä ja kiusaaminen

Lisämateriaali

 

Kapitel 6 Samarbete

Extramaterial

 

Luku 6 Yhteistyössä

Lisämateriaali

 

Jämställdhet i lärande.fi:s PDF-filer

Småbarnsfostran

 

Varhaiskasvatus

 


 

Webbportaler

På finska:

På engelska:

 

 


 

Bidragande experter i videomaterialet

Jakku-Sihvonen, Ritva — Forskningsprofessor, Utbildningsstyrelsen
Alaräisänen, Heli — Projektledare, Lapin Letka
Costiander, Kati — Daghemsföreståndare
Dorrian, Maria — Projektledare för "Sexuella trakasserier i skolan", Stockholms tjejjour
Enkvist, Eira — Bildkonstlärare, Svenska samskolan i Tammerfors
Friman, Gerts — Rektor, Kyrkby högstadieskola
Griffis, Larrie — Barnträdgårdslärare, Smedsby daghem
Gustavsson, Malin — Jämställdhets- och mångfaldskonsult, Ekvalita Ab
Harju, Aino — Gymnasiestuderande
Helenius, Soile — Hälsovårdare, Sompio koulu
Helldorff, Malin — Utbildare för materialet Machofabriken
Ikävalko, Elina — PM, doktorand
Isaksson, Bernt — Rektor, Vikingaåsens skola
Jämsä, Juha — Verksamhetsledare,Regnbågsfamiljer rf
Karlsson, Bob — Direktör för svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen
Karhu, Veera — Gymnasiestuderande
Kirves, Laura — Doktorand, Barnträdgårdslärare, Helsingfors universitet
Kotkamaa, Joonas — Lärare i historia och samhällslära, Svenska samskolan i Tammerfors
Lehtonen, Jukka — Docent i utbildningssociologi, Helsingfors universitet
Manninen, Sari — Doktor i pedagogik, Uleåborgs universitet
Mansikka, Jan-Erik — Universitetslektor i pedagogik vid barnträdgårdslärarutbildningen, Helsingfors universitet
Ouakrim-Soivio, Najat — Lektor i historia och samhällslära, Helsingin normaalilyseo
Paumo, Milla — Projektledare, Jämställt bemötande på daghem, Kvinnosaksförbundet unionen
Pietilä, Penni — Lärare i finska och litteratur
Pitkälä, Aulis — Generaldirektör, Utbildningsstyrelsen
Romantschuk, Michaela — Verksamhetsledare, Hem och skola rf
Rundgren, Anita — Kurator, Svenska samskolan i Tammerfors
Stolt, Birthe — Föreståndare, Daghemmet Flaggskeppet
Stoor-Grenner, Maria — Projektledare för Daghem utan mobbning, Folkhälsan
Sundelin, Marina — Föreståndare, Daghemmet Myran
Sundell, Sara — Ansvarig för jämställdhetsarbete med barn och unga, Folkhälsan
Tanhuanpää, Marika — Lärare i gymnastik och hälsokunskap, Svenska samskolan i Tammerfors
Tarvonen, Vera — Specialbarnträdgårdslärare, Päiväkoti Kamppi
Teräs, Leena — Projektledare, forskare (Uleåborgs universitet), VD (SINNI Ab)
Vingren, My — Projektledare, Tjejer med dolda funktionsnedsättningar, Stockholms tjejjour

 


 

Filmade tillfällen

Luckan i huvdstadsregionen.   
Föreläsning — Hen, Hon, Han? Genuspedagogik på daghem. 20.9.2012.

Rektorsdagarna i Tammerfors.   
Workshop — Jämställdhet behövs! Folkhälsan och Utbildningsstyrelsen. 4.10.2012.

 


 

Svenska
upp
426 users have voted, including you.
Upp ↑