Språk

6. Samarbete

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

63:46
00:00

Att stödja målet för en mer jämställd skola

I den här videon diskuterar Utbildningsstyrelsen skolans ansvar och samarbete med familjerna. Här presenteras några exempel på hur Utbildningsstyrelsen kan stödja skolorna i det jämställdhetsfrämjande arbetet och målet för det jämställdhetsfrämjande arbetet.

 

Filmens längd i minuter 03:25

Familjens stöd är viktigt i arbetet

I den här videon ges exempel på hur man kan involvera föräldrarna i arbetet mot sexualiserade skällsord och för främjande av jämställdhet.

 

Filmens längd i minuter 03:32

En skola för alla elever

Under en föräldrarkväll kan man tillsammans bekanta dig med RFSU:s broschyr. Exempelvis kan man tillsammans reflektera över varför en motsvarande broschyr inte finns riktat till föräldrar med heterosexuella barn och hur man kan skapa en tryggare skola för alla.

 

 

Beräknad lästid i minuter 26:00

Synliggör samarbetspartnerna

Samarbete med andra skolor eller med utomstående experter kan ske både så att man delar erfarenheter och utarbetar material, men inte heller den enskilda lärarens samarbete med eleverna ska underskattas i arbetet med jämställdhet.

 

Filmens längd i minuter 02:49

Barnkonventionen — ur ett jämställdhetsperspektiv

Konventionen om barnets rättigheter kan användas som grund för det jämställdhetsfrämjande arbetet både med kollegerna och med eleverna.

 

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv (PDF).

 

Beräknad lästid i minuter 16:00

Jämställdhet ur familjens perspektiv

”Flickor pojkar och samma möjligheter” är ett kort inspirationsmaterial producerat av Hem och skola r.f. och riktat till föräldrar, för reflektion över jämställdhet och barn.

 

Gustavsson, Malin. (2010, hela dokumentet, 6 sidor).

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

 

Som stöd för ditt lärande

Grattis! Du har nu avslutat kapitel 6. Du borde nu ha fått verktygen som gör att du lugnt kan gå tillbaka in i din organisation och ge barnen en mer rättvis vardag. Jämställdhetsarbete har inte bara potentialen att öka på just jämställdhet, utan blir ofta på samma gång en mer rättvis verksamhet där alla får ta plats, en verksamhet där många fler inkluderas och växer, en mer utvecklande arbetsplats för dig själv, en mer inspirerad och motiverad verksamhet som har tydliga mål med det ni gör. Verksamhetsutvecklingen som du och ni skapar blir också mätbar och frukterna av ens arbete blir mer synliga och därav förbättras också resultaten. Det är också önskvärt att du genom materialet har upptäckt hur omöjligt det är att direkt säga vad som är rätt eller fel, utan att det måste upplevas av personerna som deltar i situationerna och i verksamheten. Det som fungerar i en verksamhet behöver nödvändigtvis inte fungera i en annan. Så var nyfiken och utforska ditt eget förhållningssätt och agerande genom att testa en liten sak åt gången. Försök alltså inte göra eller förändra allt på en gång. Var nöjd med små framsteg, eftersom dessa oftast leder till en mer långsiktig förändring i verksamheten.

Efter kapitel sex hittar du det avslutande testet som är tänkt att avsluta hela studiepaketet och testa hur jämställdhetsbegrepp och förhållningssätt sjunkit in hos dig. Gör som en avslutande uppgift i ditt häfte/din reflektionsdagbok följande uppgift:

Uppgift: Hur ser mina drömmars lediga dag ut? Beskriv allt från att du vaknar till att du går och lägger dig och gör ett försök att faktiskt skapa denna drömdag åt dig själv. Det är du värd. Slutligen är vi alla mer rättvisa och jämställda då vi känner oss lugna, utvilade, känner oss behövda, känner att vi har ett motiverande mål, känner att vi får utrymme för vårt självförverkligande (den gode Maslow) och känner att vi mitt i alla roller vi har, antingen som fostrare, förälder, medmänniska, kollega, familjemedlem, studerande, lärare, mor- eller farförälder, bästa vän och så vidare, vet vem vi själva är. Tänk på bilden i flygplanens säkerhetsinformation: hjälp dig själv innan du hjälper andra.

Lycka till i ditt värv som en mer jämställd medmänniska!

Fortsätt till sluttestet via den här länken


 

Svenska
Chapter: 
upp
317 users have voted.
Upp ↑