Språk

4. Hur förverkligar vi jämställdhet?

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

42:30

Inledning

Kapitel 4, Hur förverkligar vi jämställdhet?, beskriver olika sätt att synliggöra ojämställdhet, att undersöka dess orsaker och att utveckla hållbara jämställdhetsfrämjande strukturer. Genom att gå metodiskt och systematiskt tillväga, exempelvis genom att använda olika kartläggningsmetoder, till exempel observation, enkäter och statistik, kan man utveckla elevernas kunskap, delaktighet och engagemang.  Målet är att utveckla skolan så att eleverna, oberoende av kön, har samma makt och möjlighet att påverka skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen.

Forskaren ja projektledaren Leena Teräs förklarar hur man kan synliggöra könsmönster i skolvardagen genom enkla iakttagelser.

 

Filmens längd i minuter 02:30

Tillämpningsuppgift

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige har utvecklat Husmodellen för att underlätta kartläggandet av var de unga befinner sig i verksamhetsmiljön och på vilket sätt de använder den pedagogiska miljön. På så sätt kan man undersöka om miljön används jämställt. Alla hänvisningar till lagen i handledningen nedan gäller enbart i Sverige, men Finland har dock liknande lagstiftning.

 

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige. (2012).
Husmodellen
Sverige. www.do.se.

 

 

Beräknad lästid i minuter 40:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
351 users have voted.
Upp ↑