Språk

4. Hur förverkligar vi jämställdhet?

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

53:50
45:00

Normkritiskt arbete

Redan i det första kapitlet togs frågan om normkritik upp och här fördjupas temat. Normkritik handlar om att synliggöra de dominerande, uteslutande och begränsande normerna som finns också i skolvardagen. Normkritik handlar också om att öppna upp normerna så att fler elever, men också fler i personalen, känner sig inkluderade och delaktiga i skolan. I den här videon fördjupas tematiken med hjälp av fler konkreta exempel från fältet och tips på hur man kan ta upp könsnormer till diskussion med eleverna.

 

Reflektionsfrågor:

  • Kommer du på situationer där ”lådan” som nämns i videon kunde vara användbar i en diskussion tillsammans med eleverna?
  • I videon presenteras tre frågor kring könsnormer som använts i arbete med eleverna.  Testa att svara på samma frågor, men ur lärarsynvinkel, med fokus på lärarrummets könsnormer.
  • På vilket sätt tar skolan i beaktande att det finns många olika typer av familjekonstellationer då man bemöter föräldrar eller diskuterar med eleverna?

 

Filmens längd i minuter 05:22

 


Ledningens stöd i det planmässiga arbetet är viktigt

Jämställdhetsarbetet behöver vara målinriktat och planerat för att effektivt kunna bidra till förändring och där är ledningens stöd av yttersta vikt. I den här texten ges tips på hur man kan lägga upp arbetet för att göra upp jämställdhetsplanen. Notera att alla hänvisningar till lagstiftning gäller Sverige och inte Finland, men arbetet kan ske på samma sätt.

 

SOU. (2010:99, s. 193—199).
Avsnittet: 9:3 Praktiskt jämställdhetsarbete (PDF).
Ur Flickor, pojkar och individer om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan.
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm.

 

Reflektionsfråga:

  • Vad finns det, enligt texten, för risker med att enbart arbeta med jämställdhet som ett tema i skolan?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

Könsskillnader i skolprestationer

Det här är svenska Skolverkets video från en föreläsning med Inga Wernersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon föreläser om skillnader mellan könen med fokus på prestationer i skolan och presenterar olika förklaringsmodeller till skillnaderna.

 

Wernersson, Inga. (2011).
Kön, genus och skolprestationer (extern video, inbäddad nedan).
Skolverket, Sverige.

 

 

Filmens längd i minuter 34:26

 

 

 


Svenska
Chapter: 
upp
303 users have voted.
Upp ↑