Språk

1. På lika villkor

Som stöd för ditt lärande:

Under fliken Tips och metoder hittar du olika tips och idéer som du kan dra nytta av i det praktiska jämställdhetsarbetet i din verksamhet. Under den här fliken finns till exempel förslag på övningar att göra själv eller tillsammans med andra som pedagog. Kom ihåg att också rapportera åt andra om dina resultat i positiva ordalag som ger andra möjlighet att välja att göra som du om de vill. Det ger ringar på vattnet. Det finns övningar att göra tillsammans med eleverna i din grupp, tillsammans med de andra på din arbetsplats, som förälder i grupper med andra föräldrar eller inom din egen familj och så vidare. Här kan också finnas material att skriva ut och lämna på kaffebordet, ta upp på arbetsplatsmötet, med din chef eller bara hänga upp på anslagstavlan.

 
 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

03:07
00:00

Metoder och tips

Då man sätter igång ett jämställdhetsarbete finns det ett behov av diskussion, inte bara bland kollegerna, men också med elever och med föräldrar. I diskussionen ska det handla om hur man ser på kön, på jämställdhet och vilka mål som ska ställas upp för det kommande skolåret. I den här delen samlas konkreta övningar att låta sig inspireras av i arbetet eller att använda som sådana. Metoderna och tipsen finns i video- och i textform.


Feminism

I den här videon ger Joonas Kotkamaa, lärare i historia och samhällslära, tips om hur man i klassen kan reda ut fördomar kring begreppet feminism.

 

Filmens längd i minuter 01:07

Mer mångfald i skolan

För att öppna upp diskussionen kring olika sätt att se på kön behövs ökad kunskap bland personalen och där kan det här diskussionsunderlaget vara ett stöd i arbetet.

 

Mer mångfald i skolan (PDF).

 

Beräknad lästid i minuter 02:00

 

Som stöd för ditt lärande:

Du har nu också nått den fjärde och sista fliken i kapitel ett! Grattis! Det betyder dels att du nu vet hur materialet är uppbyggt, och vilken sorts tankearbete det ger, dels att du kan fira lite och kanske vila en stund efter att du kommit igenom den här fliken tills du börjar med kapitel 2. Sträck på dig, gå en sväng, drick lite vatten eller ät mellanmål. Den bästa inlärningen når du om du använder fler av dina sinnen och ger dig själv tid att reflektera över det som har varit, internalisera det, smaka på det eller testa det innan du börjar med det som komma ska. Jämställdhetskonsulten Malin Gustavsson rekommenderar att man helst ska låta det gå minst en månad mellan kapitlen, så att man hinner praktisera och reflektera.

Jämställdhetsarbete väcker många gånger ett visst motstånd; därför är det viktigt att inte fastna i en diskussion om vad som är rätt och fel, utan se att det handlar om att utöka och bredda sin kunskap, vilket kräver tid. Längre fram i materialet kommer svar på frågor som "hur ta upp jämställdhetsarbete med kolleger och med föräldrar". Jämställdhet är något väldigt personligt som ligger nära var och en och kräver därför en viss varsamhet. Kom tillbaka till det här materialet då du gått igenom kursen och välj ut sådant du vill börja jobba med eller ta upp med dina kolleger eller studiekamrater.

Rekommendera det här materialet till dina kolleger eller diskutera om ni ska gå igenom materialet som en studiecirkel gemensamt för att bli mer medvetna och ta ett nytt modigt kliv i ert arbete. Om du är studerande kan du gärna rekommendera materialet vidare till dina medstuderande och är du lärare så är du varmt välkommen att använda materialet i din undervisning!

Efter att du har gått igenom alla kapitel och underflikar så kan du genomföra sluttestet som är tänkt att avsluta hela paketet. Du kan göra testet när du vill, men för att känna att du når ett avslut och för att ge dig möjlighet att lyckas bra i testet så att du får känna stolthet över dig själv så rekommenderar jag att du gör det till sist.

Du kommer med all säkerhet att bidra till en mer inkluderande, öppnare och en mer jämställd plats för barn och unga, oberoende av vem du är.

Fortsätt till kapitel 2 via den här länken (Kapitel 2: Inledning)


 

Svenska
Chapter: 
upp
368 users have voted.
Upp ↑