Språk

1. På lika villkor

Som stöd för ditt lärande

Under fliken Erfarenheter från fältet har vi velat inkludera inte bara praktikers ovärderliga kunskap utan även kunskapen som många andra aktörer sitter inne med kring att jobba med jämställdhet i praktiken (forskare, projektengagerade, lagstiftare, intressebevakare med fler). Ett mål med det här materialet är också att få dig som tar dig an det här materialet att känna att du inte är ensam i din strävan och att du kan e-posta eller ringa upp personer som har kunskap och fråga om hjälp eller råd.

Notera att du genom att skrolla eller bläddra neråt kommer åt mer material som göms i gräset. Plantan som växer i gräset representerar dig och din kunskap och växer från kapitel till kapitel.

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

38:14
70:00

Heteronormativitet

Skolan är en plats med många typer av (oskrivna) köns- och sexualitetsnormer som både kan begränsa och utesluta elever och personal. Detta är slutdelen av Lilla genushäftet, skriven av Maria Hedlin, där heteronormativiteten som begrepp lyfts fram och diskuteras.

 

Hedlin, Maria. (2010, s. 2330).
Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål (PDF).
Rapport från institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet.

 

Reflektionsfrågor:

  • Om jämställdhet inte handlar om att behandla alla lika –vad handlar det då om?
  • Vad hittar du för könskodade (i texten: genusifierande) beteenden hos personalen och eleverna i er skola?

 

Beräknad lästid i minuter 16:00

Normer om kön

I skolmiljön framträder många normer kring kön och hur kön får ta sig uttryck. För att bredda möjligheten att vara på många olika sätt behövs mer kunskap både hos lärare och hos elever. Köns- och sexualitetsnormer öppnas upp ytterligare i Setas material om mångfald i skolan.
 

Seta. (2013, s. 22—30).
Avsnittet: Maktförhållanden i skolan (PDF).
Ur Anta int'! Ett normkritiskt material om likabehandling, att motverka diskriminering och friheten att få vara sig själv.
Helsingfors.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vad skulle ”Från tolerans till likabehandling” konkret betyda om det skulle tillämpas i din undervisning?
  • Känner du igen köns- och heteronormativitetstänkande hos dig själv eller hos dina kolleger? Konkretisera.

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

Ta upp det sexualiserade språkbruket i skolan

I följande video visas hur kön och sexualitet är tätt sammanflätade, och att det är i princip omöjligt att inte beröra jämställdhet utan att även beröra frågor om sexualitet. Videon öppnar upp diskussionen om det sexualiserade språkbruket som används i skolan och hur arbetet snarare ger verktyg för vardagen än är ett extra arbete och där diskussion är en viktig del i arbetet. Videon introducerar olika uttryck för homofobi som kan iakttas i skolvardagen och dess koppling till skapandet av maskulinitet och av heterosexualitet. Eventuella orsaker till att man inte arbetar mer aktivt jämställdhetsfrämjande reflekteras, samt vad som är målet med arbetet.

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilka sätt uttrycks föreställningar om maskulinitet och heterosexualitet genom negativa handlingar i er skola?
  • Vilka är dina metoder för att ta tag i sexualiserat språkbruk i skolvardagen och upplever du att du har tillräckligt med verktyg för att göra det?

 

Filmens längd i minuter 10:14

 

Svenska
Chapter: 
upp
384 users have voted.
Upp ↑