Språk

6. Samarbete

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

26:05
60:00


Inkludera alla i arbetet

Den här videon lyfter fram olika vinklar på samarbete i arbetet med jämställdhetsfrämjande där möjligheten till lika villkor för alla elever är målet. Här nämns ledningens stöd som viktigt i arbetet, likaså jämställdhetsgruppen, föräldrarna, men också externa aktörer som utomstående experter eller intresseorganisationer som kan stödja kunskapshöjningen inom ett visst område.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilken samarbetsfråga upplever du som den viktigaste och den man borde börja med i jämställdhetsarbetet?
  • Vilken typ av kunskapshöjning i jämställdhetsfrämjandet borde prioriteras hos skolpersonalen eller bland föräldrarna i er skola?

 

Filmens längd i minuter 08:05

Föräldrasamarbete

Det finns inte många texter eller mycket forskning om hur man kan involvera föräldrarna i det jämställdhetsfrämjande arbetet i skolan. Samarbetet kan innehålla utmaningar, men vara värdefullt i förverkligandet av det jämställdhetsfrämjande arbetet. Den här textdelen är ett exempel på vilka utgångspunkter som kan användas i ett föräldrasamarbete. Även om utgångspunkten för utredningen är hedersrelaterat våld, handlar det om att skapa en dialog om på vilket sätt jämställdhet är en del av skolans värdegrund. Skolans jämställdhetsfrämjande arbete kan stå i konflikt med elevens familjevärderingar, vilka inte behöver inte vara beroende av religion eller etnicitet, utan värderingarna kan exempelvis ses som grundläggande finländska värderingar.

 

Darvishpour, Mehrdad, Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans. (2010:84, s.71—72).
Avsnitt 7.2 Det viktiga samarbetet mellan skola och föräldrar (PDF).
Ur Hedersrelaterad problematik i skolan — en kunskaps- och forskningsöversikt (PDF).
Rapport XII från Delegationen för jämställdhet i skolan.
SOU. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • I texten framgår det att kontroll av barnens aktiviteter kan vara ett sätt att försöka skydda barnen. Finns denna eller andra typer av handlingar från föräldrarnas sida, som har sitt ursprung i att skydda barnen och som kan stå i konflikt med det jämställdhetsfrämjande arbetet? Om ja, hur kunde man bemöta det?
  • Föräldrar kan också känna sig ifrågasatta och därför undvika föräldramöten. Hur kunde detta förebyggas i det jämställdhetsfrämjande arbetet?

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

Avsaknad av barnets perspektiv

Elevernas delaktighet i det jämställdhetsfrämjande arbetet kan inte nog poängteras eftersom det redan finns strukturer som utesluter deras medverkan. Den här texten reflekterar kritiskt över hur barn utesluts i forskningen och vilka effekter det har i arbetet med jämställdhet.

 

Andersson, Kjerstin, Nehlin, Ann, Muftee, Mehek & Becevic, Zulmir. (2010:66, s.41—46).
Avsnittet Diskussion (PDF).
Ur Barns perspektiv på jämställdhet i skola. En kunskapsöversikt.
Rapport VIII från Delegationen för jämställdhet i skolan.
SOU. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • I texten reflekteras uteslutande barnets perspektiv i det jämställdhetsfrämjande arbetet. På vilka olika sätt kan skolan inkludera och samarbeta med eleverna för att få med elevernas perspektiv?
  • Vilka inkluderande metoder finns i skolan och hur kunde de utvecklas till att användas även i det jämställdhetsfrämjande arbetet

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
302 users have voted, including you.
Upp ↑