Språk

6. Samarbete

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

40:00
60:00


En förändring som startar i skolan

Ett jämställdhetsfrämjande arbete handlar om att skapa mer kritiska elever — men det kräver att de är med i processen. Det här textutdraget ur Timothy Bedfords doktorsavhandling handlar om hur lärare kan fungera som förändringsdrivande aktörer, för en förändring som inte enbart stannar innanför skolans väggar utan även tar sig utanför dem.

 

Bedford, Timothy. (2009, s.60—66).
The Qualities of a Transformative Teacher (PDF).
Ur Promoting Educational Equity through Teacher Empowerment Web-assisted Transformative Action Research as a Counter-heteronormative Praxis.
Acta universitatis ouluensis. Escientiaererumsocialium 103. Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education. University of Oulu.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vad kunde Sachs fyra kvaliteter hos den föränderliga läraren  konkret innebära i din kontext då man tänker på jämställdhetsfrämjande arbete?
  • I texten nämns ”empowerment” av elever. Hur kunde föräldrarna tas med i detta arbete, både för att stödja och för att påverka i förändringsprocessen?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

Att hantera motstånd

Berit Ås tog under 1970-talet fram fem olika härskartekniker som hon synliggjort i de norska politiska debatterna för att tysta kvinnor. Härskarteknikerna har sedan dess utvecklats och kompletterats för att kunna användas som verktyg för att förstå många olika typer av motstånd i exempelvis förändringsfrågor. Här är en text om de av Ås utarbetade härskarteknikerna som kan modifieras till ett motstånd i ett jämställdhetsfrämjande arbete.

 

De fem härskarteknikerna (webbsida).
KILDEN — Det nationella informationscentret för könsforskning i Norge.

 

Reflektionsfrågor:

  • Har du stött på härskartekniker i frågor som berör jämställdhetsarbete kopplat till skolan och hur har det tagit sig uttryck?
  • Härskartekniker kan utövas av alla, både av elever, av kolleger och av föräldrar — vilket motstånd upplever du är det svåraste och på vilket sätt kunde kunskap om härskartekniker stödja ditt arbete?

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

Motstånd mot jämställdhetsarbete

I den tidigare texten presenterades härskarteknikerna som ett verktyg för att förstå hur motstånd tar sig uttryck. I den här texten beskrivs motstånd mot ett jämställdhetsarbete i en skolkontext och texten ger även exempel på hur detta motstånd kan bemötas.

 

SOU. (2010:99, s.204—210).
Motstånd mot jämställdhetsarbete (PDF).
Ur Flickor, pojkar och individer om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan.
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilket är ledningens ansvar då det gäller motstånd och vad kan ledningen konkret göra för att motståndet inte ska slå rot exempelvis i ett passivt motstånd?
  • I texten nämns olika typer av motstånd. Vilka av dessa passar in på härskarteknikerna?

 

Beräknad lästid i minuter 14:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
315 users have voted.
Upp ↑