Språk

3. Jag, ojämställd?

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

05:35

Inledning

Kapitel 3, Jag, ojämställd?, fokuserar på personalens roll och ansvar i förändringsprocessen till en mer jämställd verksamhet.  Denna förändring berör de studerande, men först och främst de vuxna i verksamheten.

Man vill gärna tro att man bemöter alla jämställt. Forskning visar emellertid att så är inte fallet; föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, och så vidare, påverkar hur man bemöter och förhåller sig till andra människor. Detta gäller även bemötandet av eleverna och av andra vuxna i skolmiljön.

Att komma till insikt kring sina egna stereotypa föreställningar är en längre process som kräver en självkritisk granskning och mod. Målet är att bli mer medveten och att skapa en mer jämställd skola, där eleverna har utrymme att växa utan begränsande föreställningar om kön.

I den här videon diskuterar Bob Karlsson, direktör för enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen, tillsammans med Najat Ouakrim-Soivio, lektor i historia och samhällslära vid Helsingin normaalilyseo, om modet att våga ta kritik från eleverna.

 

Filmens längd i minuter 01:35

Tillämpningsuppgift

För att undersöka sitt eget förhållningssätt till eleverna kan man ta de studerande till hjälp.
 

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
343 users have voted.
Upp ↑