Kielet

Välkommen att arbeta för ett mer jämnt daghem och en jämnare skola! Jämställdhet i lärande är ett studiepaket om könsperspektiv när det gäller lärande i skol- och småbarnsutbildning. Studiepaketet är utformat för personal i barnskolan och skolan men kan även användas av studenter, föräldrar och andra intressenter. Studiepaketet består av material och intervjuer med lärare, dagispersonal, studenter, studenter, chefer och chefer, forskare konsulter, tjänstemän och personer som är involverade i olika jämställdhetsprojekt. De delar sina erfarenheter, forskningsresultat och olika metoder som kan hjälpa dig att starta ditt eget jämställdhetsprojekt. Materialet innehåller också reflektionsfrågor för djupt lärande samt praktiska övningar för daglig användning. Studiepaketet uppdaterades 2015 enligt den reviderade jämställdhetslagen, liksom 2016 och 2018.

 

Svenska
upp
2 users have voted.